แบบประกันแนะนำ


รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%

โครงการเมืองไทย ได้ใจ 3/2


มีเงินจ่ายคืนทุกปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 127%**

เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1


เบี้ยประกันภัย เริ่มต้นเพียง วันละ 5 บาท รับความคุ้มครองเมื่อตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 1,000,000 บาท

โครงการเมืองไทย คุ้มครองโรคมะเร็ง


เงินครบกำหนดสัญญา 135%

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7


สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี คุ้มครองคงที่ 100% ตลอดอายุสัญญา

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7


รับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วย 3 แผนความคุ้มครอง ตอบสนองทุกความกังวลที่ครอบคลุม

โครงการเมืองไทย Double Care


คุ้มครอง กรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 500,000 บาท* ไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยปีที่ 3 คืน* สบายไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

โครงการยิ้มสบาย เมืองไทยให้คืน


คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สูงสุด 2,000,000 บาท

โครงการเมืองไทย Ultra Health


ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับดอกเบี้ยคงที่

โครงการเมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 3 (5/1)


คุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท

โครงการเมืองไทย ยิ้มสู้โรคร้าย


รับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง155% จ่ายเบี้ย เริ่มต้นเพียง 24,350 บาท

เมืองไทยซุปเปอร์ กู๊ด 12/5


วางแผนเพื่ออนาคตสำหรับลูก หลาน พร้อมรับเงินจ่ายคืน ปีละ 10% ทุกรอบ 3 ปี กรมธรรม์

เมืองไทย แฮปปี้ ไลฟ์ พลัส

หมวดหมู่ประกัน

  • ทั้งหมด
  • สาระกับประกันชีวิต
  • วางแผนหลังเกษียณ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • หลักประกันครอบครัว
  • ประกันยอดนิยม
  • ออมเงิน
  • ลดหย่อนภาษี


ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คิดจะซื้อแบบประกัน คิดถึงเมืองไทยประกัน

หลักประกันของครอบครัว

เลือกประกันให้คนในครอบครัวของคุณ

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

วางแผนทางภาษี

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตร