แบบประกันแนะนำ


ออมเงินกับธนาคาร VS ประกันชีวิต แตกต่างกันอย่างไร?

ออมเงินกับธนาคาร VS ประกันชีวิต


มีเงินจ่ายคืนทุกปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 127%**

เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1


สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี คุ้มครองคงที่ 100% ตลอดอายุสัญญา

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7


คุ้มครอง กรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 500,000 บาท* ไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยปีที่ 3 คืน* สบายไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

โครงการยิ้มสบาย เมืองไทยให้คืน


รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 5,000 บาท

โครงการเมืองไทย อุ่นใจ 3 คุ้ม


มอบความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 150%

โครงการเมืองไทย แฮปปี้ เบเนฟิท 15/10


สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 65 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปีข้อมูลแบบประกัน ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 99 ปี การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน แล

เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20


ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับดอกเบี้ยคงที่

โครงการเมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 3 (5/1)


แรงทุกเรื่อง.....ช่วยรับมือเรื่องค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทุกที่ ทั่วโลก

โครงการเมืองไทย High Speed 4G


ความคุ้มครองสูงสุด คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 500,000 บาท* รับผลประโยชน์ที่ไม่สามารถเบิกจากสวัสดิการได้ รวมสูงสุด 350,000 บาทต่อปี*

โครงการเมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์


เงินครบกำหนดสัญญา 135%

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7


รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%

โครงการเมืองไทย ได้ใจ 3/2

หมวดหมู่ประกัน

  • ทั้งหมด
  • สาระกับประกันชีวิต
  • วางแผนหลังเกษียณ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • หลักประกันครอบครัว
  • ประกันยอดนิยม
  • ออมเงิน
  • ลดหย่อนภาษี


ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คิดจะซื้อแบบประกัน คิดถึงเมืองไทยประกัน

หลักประกันของครอบครัว

เลือกประกันให้คนในครอบครัวของคุณ

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

วางแผนทางภาษี

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตร