แบบประกันแนะนำ


เงินครบกำหนดสัญญา 135%

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7


คุ้มครองชีวิตมั่นใจ คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 1,400,000 บาท

โครงการเมืองไทย เซฟ แอนด์ แซฟ


ความคุ้มครองสูงสุด คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูงสุด 500,000 บาท* รับผลประโยชน์ที่ไม่สามารถเบิกจากสวัสดิการได้ รวมสูงสุด 350,000 บาทต่อปี*

โครงการเมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์


แรงทุกเรื่อง.....ช่วยรับมือเรื่องค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุทุกที่ ทั่วโลก

โครงการเมืองไทย High Speed 4G


คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สูงสุด 2,000,000 บาท

โครงการเมืองไทย Ultra Health


รับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วย 3 แผนความคุ้มครอง ตอบสนองทุกความกังวลที่ครอบคลุม

โครงการเมืองไทย Double Care


มีเงินจ่ายคืนทุกปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 127%**

เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1


ความคุ้มครองชีวิตสูง ครอบคลุมการเจ็บป่วย

โครงการ Ultra Protection


มอบความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 150%

โครงการเมืองไทย แฮปปี้ เบเนฟิท 15/10


รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%

โครงการเมืองไทย ได้ใจ 3/2


รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 5,000 บาท

โครงการเมืองไทย อุ่นใจ 3 คุ้ม


คุ้มครอง กรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 500,000 บาท* ไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยปีที่ 3 คืน* สบายไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

โครงการยิ้มสบาย เมืองไทยให้คืน

หมวดหมู่ประกัน

  • ทั้งหมด
  • สาระกับประกันชีวิต
  • วางแผนหลังเกษียณ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • หลักประกันครอบครัว
  • ประกันยอดนิยม
  • ออมเงิน
  • ลดหย่อนภาษี


ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คิดจะซื้อแบบประกัน คิดถึงเมืองไทยประกัน

หลักประกันของครอบครัว

เลือกประกันให้คนในครอบครัวของคุณ

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

วางแผนทางภาษี

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตร