แบบประกันแนะนำ


รับเงินชดเชยรายวันเมื่อเข้ารักษาตัว ในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 5,000 บาท

โครงการเมืองไทย อุ่นใจ 3 คุ้ม


รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200%

โครงการเมืองไทย ได้ใจ 3/2


มอบความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 150%

โครงการเมืองไทย แฮปปี้ เบเนฟิท 15/10


สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 65 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปีข้อมูลแบบประกัน ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 99 ปี การชำระเบี้ยประกันภัย รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน แล

เมืองไทยคุ้มครองตลอดชีพ 99/20


มีเงินจ่ายคืนทุกปี รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา 127%**

เมืองไทย สมาร์ท เซฟเวอร์ 10/1


คุ้มครอง กรณีเสียชีวิตหรือตรวจพบโรคมะเร็ง สูงสุด 500,000 บาท* ไม่เคลมครบทุก 3 ปี รับผลประโยชน์เท่ากับเบี้ยประกันภัยปีที่ 3 คืน* สบายไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

โครงการยิ้มสบาย เมืองไทยให้คืน


คุ้มครองชีวิตมั่นใจ คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 1,400,000 บาท

โครงการเมืองไทย เซฟ แอนด์ แซฟ


รับผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงถึง155% จ่ายเบี้ย เริ่มต้นเพียง 24,350 บาท

เมืองไทยซุปเปอร์ กู๊ด 12/5


สำหรับผู้ที่มีอายุ 1 เดือน - 70 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 90 ปี แต่ชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 7 ปี คุ้มครองคงที่ 100% ตลอดอายุสัญญา

โครงการ เมืองไทย รับทรัพย์ตลอดชีพ 90/7


คุ้มครองกรณีเสียชีวิตทั้งจากเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ สูงสุด 2,000,000 บาท

โครงการเมืองไทย Ultra Health


รับมือกับทุกสถานการณ์ในชีวิตด้วย 3 แผนความคุ้มครอง ตอบสนองทุกความกังวลที่ครอบคลุม

โครงการเมืองไทย Double Care


เงินครบกำหนดสัญญา 135%

โครงการเมืองไทย ซุปเปอร์ เซฟวิ่ง 14/7

หมวดหมู่ประกัน

  • ทั้งหมด
  • สาระกับประกันชีวิต
  • วางแผนหลังเกษียณ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ
  • หลักประกันครอบครัว
  • ประกันยอดนิยม
  • ออมเงิน
  • ลดหย่อนภาษี


ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

คิดจะซื้อแบบประกัน คิดถึงเมืองไทยประกัน

หลักประกันของครอบครัว

เลือกประกันให้คนในครอบครัวของคุณ

ประกันสุขภาพ

เจ็บป่วย ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล

วางแผนทางภาษี

เปลี่ยนภาษีเป็นเงินออม

ประกันอุบัติเหตุ

ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่ยื่นบัตร